Directie

Sinds augustus 2014 werken we op de Stek met een breder management: Angela Voogd is de directeur. Marian de Haan is teamleider van de onder- en bovenbouw en is werkzaam op het hoofdgebouw. Arianne Straub is teamleider van de middenbouw en werkt voornamelijk op Het Stekje. Angela werkt voornamelijk op het hoofdgebouw, maar tevens is zij voor activiteiten en afspraken te vinden op Het Stekje. 

Onze werkdagen zijn:
  • Angela: maandag dinsdag en vrijdag
  • Marian: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
  • Arianne: maandag en donderdag

De beide teamleiders richten zich op de dagelijkse schoolorganisatie en zijn daarin aanspreekpunt voor ouders. Mocht u één van ons willen spreken, dan kunt u ons ’s morgens even aanspreken. Wilt u zeker zijn van een tijdstip, dan is het handig om een afspraak te maken via de mail (directie@de-stek-houten.nl) of telefonisch.