Onderwijs‎ > ‎

Pedagogisch klimaat

De Stek wil voor iedereen een plek zijn waar je je thuis voelt, het is immers je eigen “Stekkie”.

 

De Stek is:

  • een school waar kinderen zich kunnen ontwikkelen door samen te werken'
  • een school waar je huppelend naar toe gaat
  • een school waar je samen bent met en voor elkaar

Pedagogische visie

We leren de kinderen om pro-actief te werken aan hun eigen ontwikkeling. Dat betekent dat we kinderen leren om keuzes te maken en de verantwoordelijkheid te dragen voor deze keuzes. Keuzes kunnen maken betekent creatief kunnen denken en handelen. De mogelijkheden tot creativiteit bieden we door naast het vaste programma te werken met bijvoorbeeld projecten en de kieskast. Kinderen mogen zelf hier een keuze maken. Ook willen we een school zijn waar kinderen zich op een creatieve manier kunnen uitdrukken en op een eigen manier om kunnen gaan met creatieve uitingen van anderen. Hierin stimuleren wij onze kinderen om te kijken naar hun eigen talenten en deze verder te ontwikkelen, of juist om nieuwe talenten zelf te ontdekken. Bij een aantal onderdelen in ons onderwijsaanbod gebeurt dit vaak vakoverstijgend: het leesonderwijs, het open podium en het atelier zijn hier voorbeelden van.

 

“De Stek, waar iedereen uniek is, waar we samen compleet zijn”

Om de kinderen optimaal ruimte te bieden zich te ontwikkelen, zorgen wij dat ons pedagogisch klimaat goed is. Dat is immers het klimaat waarin sfeer, warmte en geborgenheid wordt gewaarborgd. Vanuit die veiligheid kunnen kinderen optimaal functioneren. Een veilig en kindvriendelijk leefklimaat is voor een kind voorwaarde om zich te kunnen ontwikkelen. Als een kind zich veilig voelt, kan het zich concentreren, durft het vragen te stellen, een eigen mening te geven, complimentjes te geven en te ontvangen en initiatieven te nemen. Het heeft daarom een belangrijke positieve invloed op het leerproces. Als je je geliefd weet, geeft dat positieve kracht. Het creëert verbondenheid als je voelt dat je deel uitmaakt van een groep (je familie, je klas, de school, je wijk), als je relaties kunt aangaan met anderen, ook al zijn ze anders dan jij. Wij werken aan deze verbondenheid door middel van een katholieke levensbeschouwing, waarin we andere levensvisies respecteren.

 

Als kinderen zich goed voelen, “goed in hun vel zitten” functioneren ze niet alleen beter, maar ontwikkelen ze zich beter. De methode Leefstijl is bedoeld om actief met de kinderen aan de slag te zijn met hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Een van de belangrijkste kenmerken hierbij is het ervaringsgericht werken; niet alleen praten, maar vooral ook actief doen.

Zo leren ze met plezier omgaan met zichzelf en de ander.

 

Omdat kinderen en leerkrachten samen afspraken maken, kunnen we er ook samen achter staan. Het is een taak van de leerkracht om kinderen stapsgewijs te leren afspraken te maken en na te komen. De leerkrachten bieden daarom duidelijkheid in wat zij verwachten en geven de individuele leerling de vrijheid dat het met deze verwachting kan omgaan. Iedereen komt de gemaakte afspraken na en als dit eens niet helemaal lukt, bespreken we dit. Doordat we graag duidelijk willen zijn, wordt hiermee ook de veiligheid in school vergroot.

 

Voor een goede ontwikkeling van de kinderen vinden we de volgende zaken belangrijk:

  • Respect voor elkaar
  • Een prettige sfeer
  • Het accepteren van verschillen, elk kind is uniek
  • Een duidelijk onderwijsaanbod
  • Duidelijke normen en waarden
  • Kinderen zien en horen in wie ze zijn