Onderwijs‎ > ‎

Identiteit

Geloven is een levenshouding. Daarom is geloofsopvoeding geen vak als rekenen of taal.
Wij proberen onze katholieke identiteit vorm te geven door het vieren van de katholieke feestdagen en in de sfeer waarin wij als leerkrachten met elkaar en met de kinderen omgaan. We proberen daarbij zaken als solidariteit, betrokkenheid en respect voor elkaar een actieve plaats in ons onderwijs te geven. Ook maken gebruik van een levensbeschouwelijke methode. Geloofsopvoeding is een manier van omgaan tussen leerlingen onderling en leerkrachten; het is de nestgeur van de school en cultuurbepalend.

Naast katholieke leerlingen bevinden zich op school ook niet- en andersgelovige leerlingen. Deze pluriformiteit accepteren en respecteren wij. Het is goed dat op deze manier kinderen zich bewust worden van verschillende tradities; zo kunnen ze respect ontwikkelen voor andere opvattingen en belevingen.

Wel vragen wij de ouders, die hun kinderen aanmelden, de katholiciteit van onze school te respecteren.
Enkele kernzinnen om aan te geven wat van ons als katholieke school verwacht mag worden:
  • We vertellen dagelijks verhalen uit Trefwoord; Daar praten we over met de kinderen;
  • We beginnen de dag door samen te bidden of een andere zinvolle opening;
  • In groep 4 hebben kinderen de mogelijkheid om Heilige Communie te doen.
  • In groep 8 hebben kinderen de mogelijkheid om het Vormsel te doen.
  • Tijdens feestdagen houden we een viering op school met alle kinderen.
  • We werken met vastenactieprojecten in samenwerking met de RK kerk in Houten.
Trefwoord
Op onze school werken we met de methode “Trefwoord”. De kalenderlijn van Trefwoord biedt materiaal aan voor elke dag.
De methode kent veel visueel materiaal en is thematisch van opzet. Die thema’s, met bijbelverhalen en spiegelverhalen sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Trefwoord levert een specifieke bijdrage aan de leer- en vormingsgebieden inzake multiculturele vorming en oriëntatie op geestelijke stromingen.