Nieuws‎ > ‎

MR

Geplaatst 22 mrt. 2013 04:49 door RKBS De Stek

Dinsdag 26 maart

is de eerstvolgende vergadering van de MR.

Van 19.30-20.30 uur is het besloten deel tussen MR en directie. In dit gedeelte bespreken we dit keer o.a. het vernieuwde schoolveiligheidsplan, de kwaliteitsmeter, de trendanalyse, het leerlingenoverzicht, de nieuwe schooltijden met de daarbij behorende ouderbijdrage en de eventuele vergoeding aan vrijwilligers.

Vanaf ongeveer 20.30-21.30 uur is het open gedeelte waarbij u van harte welkom bent.

Op de agenda staan o.a. de komende MR verkiezing, het ouderpanel en ouder participatie. We krijgen een terugkoppeling van de GMR (gemeenschappelijk MR overleg op Fectio niveau). We bespreken ingekomen directie stukken en mails van ouders en leerkrachten.

Mocht je de vergadering willen bijwonen, meld je dan s.v.p. uiterlijk zondag aan via mr@de-stek-houten.nl.

Hartelijke groet,

Sophie Straatman, Karen Veldhuizen, Robin Wijnants, Mischa Coster,

Marijke Klomp, Sigri Arends, Ellen Wallerbos, Gerda Hop.

mr@de-stek-houten.nl

Comments