Nieuws‎ > ‎

Logopedische screening

Geplaatst 3 mrt. 2011 08:54 door Robin Wijnants   [ 3 mrt. 2011 12:42 bijgewerkt ]
Uw kind krijgt in groep 2 een logopedische screening. Deze screening wordt uitgevoerd door een logopedist van GGD Midden Nederland en is bedoeld om logopedische risicofactoren en stoornissen in een vroeg stadium op te sporen. Zo kunnen problemen in de spraak-taalontwikkeling tijdig ondervangen worden.

Wat kunt u verwachten? Tijdens de screening let de logopedist op taal, risicofactoren m.b.t. het leren lezen, luisteren, mondgedrag, articulatie, vloeiendheid en stem. Voorkomende problemen op deze gebieden kunnen bijvoorbeeld zijn:
  • Taal: niet goed begrijpen wat er gezegd wordt, te weinig woorden kennen, woorden binnen een zin in de verkeerde volgorde zetten, te korte zinnen maken, meervoudsvormen en vervoegingen verkeerd gebruiken, woorden en zinnen niet goed kunnen nazeggen, onvoldoende verhaalopbouw.
  • Risicofactoren m.b.t. het leren lezen: moeite hebben met het leren van versjes en liedjes, het onthouden van de namen van andere kinderen, het benoemen van kleuren, de kennis van het lichaamsschema, de woordvinding.
  • Luisteren/gehoor: slechthorendheid, het verschil tussen klanken niet goed kunnen horen, onvoldoende luisterhouding, slechte concentratiewoorden of zinnen niet goed of onvoldoende kunnen onthouden.
  • Mondgedrag: te slappe mondspieren, mondademen, de tong laag in de mond of tegen/tussen de tanden, verkeerd slikken, hardnekkig duim- of vingerzuigen.
  • Articulatie: klanken niet goed kunnen uitspreken, klanken vervormen, klanken weglaten, door de neus praten, onduidelijk praten, te snel of te langzaam praten.
  • Vloeiendheid: onduidelijk spreken met een onregelmatige ademhaling, herhalen of verlengen van klanken, lettergrepen, woorden of zinnen, vastzitten op één klank of woord (stotteren).
  • Stem: heesheid, schorheid, een te hoge of te lage spreekstem, verkeerd adem- of stemgebruik, te luide of te zachte stem.
Comments