Nieuws‎ > ‎

Informatie van de schoolreiscommissie

Geplaatst 22 mrt. 2013 04:48 door RKBS De Stek

n een schooljaar worden er vele activiteiten georganiseerd binnen en buiten de school. Deze activiteiten zouden niet mogelijk zijn wanneer we niet op uw hulp zouden kunnen rekenen. We zijn u als school dan ook zeer dankbaar dat we iedere keer weer een beroep op u kunnen doen.

Op dit moment is de schoolreiscommissie druk met de voorbereidingen voor het schoolreisje in juni voor de groepen 3/4 en de groepen 5/6/7. Net als voor de vele andere activiteiten hebben we ouderhulp nodig om het schoolreisje veilig en soepel te laten verlopen.

We begrijpen en merken dat veel ouders mee willen op het schoolreisje. Het benaderen van hulpouders voor deze activiteit gaat daarom volgens een bepaald schema, waarin ouders die zich al actief inzetten voor de school in eerste instantie benaderd worden met de vraag of zij mee willen. Het gaat dan om ouders van de MR, OV, klassenouders, OPA-ouders, LOT-ouders, atelierouders en overige ouders die regelmatig helpen (in die volgorde). We maken in eerste instantie een inventarisatie; we willen weten wie mee zou kunnen en willen.

Bij ieder schoolreisje zijn we gebonden aan een bepaald budget (ook voor de toegangsprijs) en de benodigde hulp is afhankelijk van de locatie waar de kinderen naar toe gaan. Daarom stoppen we de inventarisatie zodra we voldoende ouders bereid hebben gevonden om mee te gaan. Omdat de locatie voor de verschillende groepen verschilt, kan ook het aantal hulpouders per bouw verschillen. Wanneer u een kind in beide bouwen

heeft, kan het voorkomen dat we u vragen een groepje te begeleiden in de andere bouw dan u heeft opgegeven. Bijvoorbeeld vanwege een tekort of een teveel aan ouders binnen een bouw.

Daarnaast hebben we schoolbreed afgesproken en naar u gecommuniceerd dat ouders niet bij hun kind worden ingedeeld. Indelen bij de eigen ouder doen we alleen bij autovervoer of bij ernstige gezondheidsproblemen.

Natuurlijk begrijpen we de teleurstelling wanneer u dit jaar niet zult worden ingedeeld. We hopen dat dit bericht u hierover duidelijkheid schept.

Met vriendelijke groet, namens de directie,

de Schoolreiscommissie

Comments