Nieuws‎ > ‎

Informatieavond over het verkeer rond Het Stekje

Geplaatst 12 jan. 2012 07:54 door RKBS De Stek
Ouders en omwonenden gaan we informeren over de resultaten en knelpunten van het inmiddels afgenomen verkeersonderzoek op Het Stekje. We organiseren daarom, samen met de gemeente Houten en basisschool De Plantage, een informatie-inloop-avond op maandag 23 januari 2012, vanaf 19.30 uur, op De Plantage. Wethouder Kees van Dalen en verkeersdeskundigen van de gemeente Houten zullen hierbij aanwezig zijn.
Hieronder vindt u de uitnodiging voor deze avond.
Alle ouders van de Stek zijn welkom, maar we hopen vooral op een grote opkomst van ouders van Het Stekje!

Geachte ouders/verzorgers,

Naar aanleiding van klachten over de verkeersveiligheid, de verkeersdruk en de parkeeroverlast op de Plantagepolder rond de start- en eindtijden van Het Stekje en basisschool De Plantage, heeft de Gemeente Houten in oktober/november 2011 een verkeersonderzoek uitgevoerd. Er is geïnventariseerd met welk vervoer de leerlingen van huis naar school en van school naar huis/opvang gaan. Daarnaast is in kaart gebracht waar ze knelpunten ervaren.
Van deze knelpunten is een analyse gemaakt. Naar aanleiding van deze analyse is gekeken welke knelpunten aangepakt zouden moeten worden en op welke manier dat zou kunnen.
De daartoe te nemen maatregelen zijn in kaart gebracht. Hierbij werken de twee scholen en de Gemeente Houten nauw samen. Naast fysieke maatregelen, zoals aanpassingen aan de signalering en aan de weg, zal ook ingezet worden op het verbeteren van het verkeersgedrag van de weggebruikers en de schoolkinderen. Zo kunnen de leerlingen van Het Stekje en De Plantage extra verkeerslessen bij de knelpunten krijgen om te laten zien waar de risico’s liggen en waar je op moet letten.
Op maandagavond 23 januari 2012 wordt er in het gebouw van basisschool De Plantage een inloopavond gehouden waar de beoogde maatregelen door de verkeersmedewerkers van de gemeente Houten worden gepresenteerd. Deze inloopavond is bedoeld voor de ouders van de leerlingen van Het Stekje, voor de ouders van De Plantage én voor de bewoners van de Plantagepolder. U kunt tussen 19.30 en 21.00 uur binnenlopen.

U krijgt niet alleen uitleg over de plannen, maar u kunt ook eventuele suggesties kwijt.
Datum: 23 januari
Tijd: tussen 19.30 uur en 21.00 uur
Locatie: de centrale hal van het gebouw van De Plantage.

U bent van harte welkom. De koffie staat klaar!

Comments