Nieuws‎ > ‎

De Brede School gedachte

Geplaatst 1 dec. 2011 10:03 door Sigri Arends   [ 1 dec. 2011 10:28 bijgewerkt ]


Beste ouders,

De afgelopen week zijn er in de pers berichten verschenen die hier en daar vragen hebben opgeroepen. Graag wil ik u kort het standpunt van KS Fectio rond de Brede School toelichten.

Reeds twee jaar geleden is de gemeente Houten gestart met een initiatief om te komen tot een Brede School in elk kwadrant van de gemeente. Dus in Noord-Oost en Noord-West en in Zuid-Oost en Zuid-West. In eerste instantie is er gesproken over de Brede School als gebouw. Toen dat niet haalbaar bleek, is men door gaan praten over de Brede School als concept. M.a.w. een vorm van samenwerking tussen allerlei partijen. U moet daarbij denken aan onderwijs (ook uw school), zorg, welzijn, cultuur en sport. Twee jaar is er heel veel gepraat door veel mensen en organisaties en zijn er mooie beleidsdocumenten verschenen. Maar in de praktijk gebeurde er eigenlijk niet zo veel. De Brede School bleek vooral een activiteitenaanbod voor de kinderen na schooltijd. En daar is niets mis mee. Maar daar zijn geen stuurgroepen en projectgroepen voor nodig. Deze conclusie werd getrokken op basis van een uitgebreide evaluatie in het voorjaar van 2011.

Vervolgens zijn er vier partijen samen verder gaan praten en hebben er toch voor gekozen om een convenant op te stellen. Door te tekenen, zeggen zij ook mee te zullen betalen aan activiteiten, in de wetenschap dat de gemeente Houten zich als aanjager uit het project terug zal trekken.

KS Fectio heeft hier niet voor gekozen. Wij willen alle energie (en ons geld) stoppen in onze kerntaak: het geven van goed onderwijs. Daar gaan wij voor. Dat betekent dat de kinderen op onze Fectio – scholen natuurlijk nog steeds mee mogen doen met allerlei activiteiten. Onze scholen zullen ook gewoon de brieven en folders van het activiteitenaanbod blijven uitdelen. En mocht er behoefte zijn aan een ruimte om zo’n cursus of activiteit uit te voeren, dan kan en mag dat gerust in onze scholen. Maar wij nemen geen initiatieven meer om dit soort activiteiten in de toekomst te organiseren.

De kop van het artikel in het Algemeen Dagblad luidde: “Fectio tekent niet voor brede school – gedachte Houten”. Die kop is op zich niet fout. Maar deze kop dekt de lading beter: “Fectio kiest voor onderwijs”.J.A.M. (Jos) de Bruijn, Bestuurder - Directeur KS Fectio
Comments