Nieuws‎ > ‎

Carnaval (herhaald bericht)

Geplaatst 18 jan. 2013 03:41 door RKBS De Stek

In de schoolgids heeft u kunnen lezen dat we 15 februari 2013 het carnavalsfeest wilden vieren. Een aantal ouders en collega’s heeft gevraagd of dit feest verplaatst kan worden; carnaval vieren na de datum van het echte carnaval is zeker voor een katholieke school niet gepast.

We hebben daarom besloten het carnavalsfeest te verplaatsen naar vrijdag 8 februari a.s. We werken deze vrijdag met een continurooster. De groepen 1 tot en met 4 zijn gewoon om 12.00 uur uit. De groepen 5 tot en met 8 mogen een lunchpakket meenemen. Deze groepen eten met de leerkracht op school en zijn om 14.00 uur uit. Mocht u deze middag problemen hebben met de opvang van uw kind(eren), dan kunt u dit aangeven bij de directie.

Het continurooster voor vrijdag 15 februari blijft gewoon staan. We denken dat er ouders zijn die blij waren met dit rooster, i.v.m. een eventuele vakantie. Voor de groepen 1 tot en met 4 is het een gewone ochtend; zij zijn om 12.00 uur uit. De groepen 5 tot en met 8 mogen opnieuw een lunchpakket meenemen en eten met de leerkracht in de groep. Zij zijn om 14.00 uur uit.

Comments