Nieuws‎ > ‎

Betaling continurooster (herhaal bericht)

Geplaatst 16 jan. 2014 05:36 door RKBS De Stek

Met ingang van dit schooljaar is het continurooster ingegaan, wat betekent dat alle leerlingen tussen de middag op school overblijven. Wij hebben gekozen om de rust en regelmaat, welke wij in ons onderwijs vormgeven, ook toe te passen tussen de middag.
Het is voor ons, en hopelijk ook voor u als ouder, belangrijk om het overblijven zo goed mogelijk te regelen voor zowel de kinderen als het personeel. De kinderen eten tussen de middag hun zelf meegebrachte lunch samen met de eigen leerkracht in de klas. Het buitenspelen is onder toezicht van een teamlid. Veelal zal dit een
personeelslid zijn, die geen groep onder haar hoede heeft. Aangezien de kinderen met meerdere groepen buiten spelen, hebben wij ervoor gekozen om ook ouders te vragen hierbij te assisteren, zodat er buiten voldoende toezicht is om het buitenspelen verantwoord te organiseren.
De ouders die pleinwacht hebben, willen wij een onkostenvergoeding geven en daarom vragen wij u hiervoor een vrijwillige bijdrage.

Voor kinderen in de groepen 1 t/m 4 bedraagt deze € 25 per jaar.
Voor de kinderen in de groepen 5 t/m 8 vragen wij u € 35 per jaar.

Er is een verschil aangebracht, omdat de leerlingen in de onderbouw een dag per week minder overblijven.

(Extra opmerking voor nieuwe leerlingen:  indien uw kind later in het schooljaar op De Stek komt, betaalt u        € 2,50 of € 3,50 per maand, afhankelijk van de groep waar uw kind in zit.)
Bij deze vragen wij u bovenstaand bedrag of, indien u meerdere kinderen op de Stek heeft, een optelsom van de bedragen, over te maken op 15.15.27.865 t.n.v. TSO De Stek te Houten, onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep(en) waarin uw kind(eren)  zit(ten).
Gezien de reacties rekenen wij erop dat alle ouders deze vrijwillige bijdrage zullen betalen. Mocht u graag willen bijdragen maar de betaling voor financiële problemen zorgen, verzoek ik u contact op te nemen met de directie. Mocht u toch niet willen bijdragen, dan zou ik het zeer op prijs stellen als u ons per e-mail laat weten waarom u dit (nog) niet wilt doen. Wellicht kunnen wij als directie een stukje onduidelijkheid wegnemen of u op een andere manier van dienst zijn.

Comments