Nieuws‎ > ‎

Bericht van de MR

Geplaatst 3 nov. 2011 12:31 door RKBS De Stek


Beste (mede-)ouders, we hopen dat jullie een goede vakantie achter de rug hebben. Vlak voor de vakantie hebben wij met de directie overleg gehad. Graag willen we jullie op de hoogte stellen van een aantal zaken die momenteel in ons aandachtsveld staan:

Begroting
We hebben met de directie de begroting voor 2012 doorgesproken. Hierover waren nog een paar vragen vanuit de MR, welke zo snel mogelijk beantwoord zullen worden. Daarna kunnen we als MR advies geven op dit financiële stuk voordat hij definitief wordt.

Continurooster
Graag willen we samen met de directie jullie mening horen over de invoering van het continurooster. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, en vanwege de belangrijkheid van het onderwerp, zullen we deze inventarisatie niet combineren met de kwaliteitsmeter maar dit in een apart onderzoek doen. Dit onderzoek zal, nadat een interne haalbaarheidsstudie is gedaan, onder de ouders uitgevoerd worden en teruggekoppeld.

Jaarvergadering
Voor de vakantie stond de jaarvergadering van de MR en de OV op de agenda. Deze is vlot verlopen, onze dank gaat ook uit naar de geïnteresseerden die de moeite hebben genomen om zichzelf geïnformeerd te houden. We herinneren jullie eraan dat ook de MR vergaderingen openbaar zijn en dat elke ouder uitgenodigd is om een vergadering bij te wonen!

Huisvesting
Met betrekking tot de huisvesting zijn er geen nieuwe ontwikkelingen, het lopende proces gaat door volgens schema.

TSO
Naast dat wij jullie, de ouders, een vragenlijst over de TSO hebben afgenomen, is ook bij de leerkrachten een inventarisatie gedaan naar de knelpunten met betrekking tot de TSO. Wij nemen waar dat hier veelal dezelfde knelpunten worden genoemd (bevestiging van het ontstane beeld) en zijn hierover in gesprek met de TSO organisatie.

Meedenken?
Wil je weten wat de MR doet? Kijk dan eens op de site, daar staat een uitleg van wat wij wel, maar ook wat wij niet doen. Wil je een vergadering bijwonen? Meld je aan via mr@de-stek-houten.nl

Hartelijke groet van de MR
Comments