Nieuws‎ > ‎

Andere schooltijden

Geplaatst 25 okt. 2012 09:18 door RKBS De Stek
Op de informatie-avond in mei hebben we aangegeven dat er voor de kerstvakantie een
besluit zou vallen over hoe de Stek haar schooltijden in wil richten met ingang van
schooljaar 2013-2014. De werkgroep die zich hiermee bezighoudt, bestaande uit MRleden
(ouders) en personeelsleden, hebben in de tussentijd niet stil gezeten. Onder
andere zijn de voor- en nadelen van een continurooster en een rooster van 5 gelijke
schooldagen voor alle groepen op een rijtje gezet. Daarnaast zijn er ervaringen
opgevraagd bij scholen die al met andere schooltijden werken en zijn de gevolgen voor
onze financiën in kaart gebracht.
Eén van de onderdelen van de studiedag voor de herfstvakantie had betrekking op
andere schooltijden. Het team heeft hierin weer een volgende stap kunnen zetten.
Bespreekpunten die hieruit naar voren zijn gekomen worden de komende MR vergadering
besproken.
Het overgaan op andere schooltijden heeft gevolgen voor het kind, u als ouder,
teamleden en de schoolorganisatie. Daarom willen wij dit traject zeer zorgvuldig
doorlopen.
Comments