Nieuws‎ > ‎

Andere schooltijden

Geplaatst 14 mei 2012 00:59 door RKBS De Stek
Vanuit de MR.

Samen met de directie hebben we het uitgebreid gehad over andere lestijden. Met de uitkomst van de eerste globale peiling is duidelijk geworden dat een ruime meerderheid vóór nieuwe lestijden is (70-30). Ondanks het feit dat er ouders waren die meerdere malen hebben gestemd. De uitslag is voor ons reden om samen met de directie verder te gaan met het onderzoek naar wat het beste alternatief is voor de huidige schooltijden.
Verandering van de lestijden is van belang voor de kinderen in de huidig groepen 1 t/m 6. De huidige groepen 7 en 8 zijn van school op het moment dat een wijziging ingaat.
De volgende stap hierin is de informatie avond op 21 mei om 19.30 uur op de Stek. We nodigen u van harte uit om hier naartoe te komen om in gesprek met elkaar tot een goed beeld te komen van uw wensen en behoeften enerzijds en onze mogelijkheden en beperkingen anderzijds. De avond zal begeleid worden door Jan Littink van het VOS/ABB, dit is de vereniging van openbaar en algemeen toegankelijke scholen.

TSO
Dinsdag 24 april jl. is een afvaardiging van de TSO aanwezig geweest op de vergadering om samen met de directie het contract voor komend schooljaar te bespreken. In dit contract is een prijsverhoging opgenomen voor het overblijven van uw kind(eren). We zijn nog in onderhandeling met de TSO over de hoogte van dit bedrag.
Ook hebben we de verbeterpunten geëvalueerd uit de enquête van vorig jaar. Door de medewerkers van de TSO zijn een aantal stappen ondernomen en we zien zeker verbetering. Ter verduidelijking van ons beeld verzoeken wij u om via bijgevoegde link nogmaals onze enquête in te vullen. Hierna kunnen we samen met de TSO bekijken wat er goed gaat en wat nog verbetering behoeft. We realiseren ons dat u misschien denkt “weer een enquête?” Het is echter de meest objectieve en eerlijke manier om zaken te onderbouwen naar de TSO.

De inloop middag van de TSO is door een aantal ouders bezocht. Zij waren positief en waren blij met de inloopmogelijkheid. Door de aanpassing met betrekking tot de strippenkaart wordt deze meer afgenomen hebben we begrepen van de TSO. Daar zijn wij blij mee.
Voor wat betreft de betaling voor komend schooljaar voor de TSO hebben we ingestemd met een verplichte automatische incasso voor alle ouders. Met name de betaling van ouders die in tien termijnen betalen levert enorm veel extra werk op voor de TSO doordat niet tijdig wordt betaald en er niet gereageerd wordt op herinneringen.

De link voor de TSO enquête is http://goo.gl/Hcozn

Comments