Nieuws‎ > ‎

Algemene ledenvergadering Ouder Vereniging De Stek

Geplaatst 7 nov. 2014 04:43 door RKBS De Stek   [ 7 nov. 2014 04:46 bijgewerkt ]


De Ouder Vereniging van De Stek hield op 28 oktober haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens de vergadering legt het bestuur van de OV verantwoording af over het gevoerde beleid gedurende het schooljaar 2013/2014. Tevens stelt de vergadering de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar 2014/2015 vast.Financiële begroting

De financiële begroting van het afgelopen schooljaar is tijdens de vergadering goedgekeurd. Mocht u interesse hebben in de begroting dan kunt u die opvragen bij de OV, ov@de-stek-houten.nl. Wellicht geheel overbodig maar de begroting is voor dit jaar goedgekeurd en staat niet meer ter discussie. De opgevraagde begroting is alleen ter inzage. 

 
Ouderbijdrage

Het bestuur en de aanwezige leden hebben de ouderbijdrage voor het komende schooljaar wederom vastgesteld op € 40,-- per kind. De factuur hiervoor ontvangt u via uw kind(eren).

Let op: verwar de factuur niet met de factuur voor de tussen schoolse opvang.

De OV wil verder aangeven dat gezien de oplopende kosten en het aantal kinderen wat op de Stek zit, de ouderbijdrage voor de volgende jaren licht omhoog kan gaan.

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor activiteiten als; kleuterdag, sportdag, Sinterklaas (cadeautjes), Kerstmis (versieringen, traktatie), schoolreis e.d. Maar ook boeken voor de schoolbibliotheek en de mediatheek.

Comments