Nieuws‎ > ‎

Algemene ledenvergadering Ouder Vereniging De Stek

Geplaatst 20 dec. 2012 04:51 door RKBS De Stek
De Ouder Vereniging van De Stek hield op 22 oktober haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens de vergadering legde het bestuur van de OV verantwoording af over het gevoerde beleid gedurende het schooljaar 2011/2012. Tevens stelde de vergadering de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar 2012/2013 vast.

 

In aanwezigheid van een aantal MR leden is de financiële begroting van het afgelopen schooljaar goedgekeurd. De MR heeft nog wel voorgesteld om te werken aan een meerjarenbegroting. De Stek is een grote school en de economische crisis zorgt er voor dat we goed naar de financiën moet kijken. Een meerjarenbegroting kan ons daarbij helpen. Mocht u interesse hebben in de begroting dan kunt u die opvragen bij de OV, ov@de-stek-houten.nl. Wellicht geheel overbodig maar de begroting is voor dit jaar goedgekeurd en staat niet meer ter discussie. De opgevraagde begroting is alleen ter inzage.

 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor activiteiten als; kleuterdag, sportdag, Sinterklaas (cadeautjes), Kerstmis (versieringen, traktatie), schoolreis, e.d. Maar ook boeken voor de schoolbibliotheek en de mediatheek. Het bestuur en de aanwezige leden hebben de ouderbijdrage voor het komende schooljaar vastgesteld op € 40,- per kind. De factuur hiervoor heeft u inmiddels via uw kind(eren) ontvangen.

 

Verkoop Stek shirt

Vanaf januari 2013 is het niet meer mogelijk om via de site van de school een Stek shirt te bestellen. 

De OV start per januari met een maandelijkse verkoop op de eerste woensdag van de maand.  De verkoop van de shirts vindt plaats bij het grote podium.

De kosten voor het Stek shirt blijven gelijk, 6 euro. Deze verandering is voor de OV de meest efficiënte manier om de shirts te verkopen. Hieronder vindt u een overzicht met de data waarop een Stek shirt gekocht kan worden. De verkoop van het Stek shirt begint direct om 08.30 uur bij het grote podium.

9 januari 2013, 6 februari 2013, 6 maart 2013, 3 april 2013, 17 april 2013, 15 mei 2013

en 5 juni 2013.

Comments