Nieuws‎ > ‎

Aankondiging stakingsmogelijkheid dinsdag 6 maart

Geplaatst 16 feb. 2012 09:47 door RKBS De Stek
Geachte ouders,

In de media heeft u het vast al gelezen; de onderwijsbonden hebben dinsdag 6 maart uitgeroepen als stakingsdag. Deze dag is gekozen omdat op 6, 7 en 8 maart de onderwijsplannen rond Passend Onderwijs besproken worden in de Tweede kamer. Het onderwijs wil naar de Tweede Kamer graag haar zorg uiten omtrent de aangekondigde bezuiniging van 300 miljoen bij de start van Passend Onderwijs en het risico van invoering van deze wet, plus bezuiniging, op de kwaliteit van het onderwijs.

Gezien het feit dat we na de a.s. vakantie starten met twee studiedagen voor het team, hebben we de afgelopen dagen geïnventariseerd wat de stakingsbereidheid is van het team. Deze is groot, met name gericht op de beschreven zorg: we willen veel bereiken met de leerlingen van onze school, maar geef ons wel de goede mogelijkheden om dat te doen. Meer zorgleerlingen naar het basisonderwijs gekoppeld aan een bezuiniging voelt voor velen als een ernstige verschraling van het huidige onderwijs. Terwijl de drive van het personeel op De Stek gericht is op groei en beter onderwijs.

Aan het begin van de week na de voorjaarsvakantie zullen we een besluit nemen over deze dag. Ieder personeelslid heeft het recht zich aan te melden voor de staking, dat mogen en kunnen wij niet blokkeren. In het geval dat veel leerkrachten gaan staken, zijn we genoodzaakt de school die dag te sluiten. We nemen echter ook nog even tijd en denkruimte om een alternatieve actie op poten te zetten.

Wij willen u nu vast informeren zodat u tijdig opvang voor uw kind kunt zoeken die dinsdag, mochten we tot sluiting van de school overgaan. Voor ouders die onmogelijk opvang kunnen vinden, zullen we binnen school een opvang regelen.

Voor met name ouders van leerlingen in de kleutergroep beseffen wij ons dat deze mogelijk vrije dag erg ongelegen komt, nadat we enkele weken geleden hebben aangegeven dat op donderdag 8 maart een studiedag voor de leerkrachten van de groepen ½ plaatsvindt en de kinderen vrij zullen zijn. Voor alle ouders geldt dat het dan sowieso gaat om wederom een vrije dag net na een week waar al twee dagen wegvielen.

We erkennen dat de aankondiging op zo’n korte termijn voor u als ouders last kan opleveren. We zien echter ook dat achteruitgang van kwaliteit van onderwijs op langere termijn een last wordt. We hopen dat u respect kunt opbrengen voor de keuze van onze actie. Als we actie voeren, doen we dat zeker in het belang van onze leerlingen en hun ouders.

Op maandag 27 februari, uiterlijk woensdag 29 februari kunt u van ons een definitief bericht verwachten. Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Angela Voogd
Monique Koolen
Comments