Nieuws‎ > ‎

Aan een ieder die betrokken is geweest bij het schoolschaakkampioenschap Houten 2012,

Geplaatst 7 dec. 2012 00:06 door RKBS De Stek
Het kampioenschap zit er op. De winnaars zijn bekend, en we kunnen weer constateren dat het een grandioos succes is geweest. In geen enkele gemeente in de provincie hebben zoveel teams meegedaan als in Houten. In totaal 44 teams. In de stad Utrecht, toch vele malen groter, deden 40 teams mee. Dit betekent dat Houten ook weer meerdere teams mag inschrijven voor het provinciale kampioenschap. Vorig jaar waren dat 4 teams. Voor dit jaar is dit aantal nog niet bekend. De betrokken scholen zullen hierover nog bericht ontvangen. Wij willen alle docenten, ouders en begeleiders bedanken voor hun vrijwillige inzet. Zonder hun medewerking zou het niet mogelijk zijn geweest een evenement van deze omvang (ca. 200 leerlingen) te organiseren. In de korte evaluatie die het organisatiecomité direct na het toernooi heeft gehouden is mij gevraagd om via u de leerlingen te bedanken voor hun enthousiaste en  sportieve inzet. Er is geen onvertogen woord gevallen en slechts een enkele keer moest de wedstrijdleiding worden ingeschakeld om uitleg te geven bij een verschil van inzicht tussen de spelers. Hulde.

Ook nog een iets minder leuk bericht. De Rabobank heeft te kennen gegeven niet langer als sponsor van het kampioenschap te kunnen optreden. Landelijk is het beleid ten aanzien van de subsidiëring van lokale activiteiten gewijzigd. Ook ons schaakevenement is daarvan helaas de dupe. Het gaat weliswaar niet om een groot bedrag, maar naast de inschrijfgelden van de deelnemers was het onze enige bron van inkomsten. Wat dit voor invloed zal hebben op de organisatie van het kampioenschap van volgend jaar kunnen we nu nog niet zeggen. Mochten er binnen uw kennissen/werkkring belangstellenden zijn (nogmaals, het gaat echt niet om grote bedragen) dan kan contact worden opgenomen met een van de leden van het organisatiecomité. Ook kan dan besproken worden op welke wijze wij in de promotionele sfeer iets kunnen betekenen. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat er volgend jaar weer een nieuw kampioenschap zal worden georganiseerd.

Met vriendelijke groet,
namens het organisatiecomité,
Arno van den Hoeven.

Comments