Nieuws‎ > ‎

Aandacht voor onderwijs aan begaafde leerlingen op De Stek

Geplaatst 1 feb. 2013 06:54 door RKBS De Stek
Binnen De Stek is een ontwikkeling gaande naar het werken met groepsplannen waarin met name het aanbod voor slimme kinderen beter kan worden afgestemd.

Algemeen m.b.t. werken in niveaus

Elke leerling wordt bij elk hoofdvak (rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling, waarbij we in een groeifase zitten om die verdeling voor alle vakken zo te verwezenlijken) ingedeeld in één van de drie niveau groepen, op basis van de halfjaarlijkse toetsresultaten. Deze CITO-toetsen worden afgenomen in januari en juni. Op basis van die resultaten en de onderwijsbehoefte van elke leerling (bv qua werkhouding of zelfstandigheid) wordt voor elk hoofdvak een groepsplan opgesteld voor het komende half jaar. In het groepsplan staat aangegeven wat voor elke niveaugroep het doel is van de aankomende periode en welke leerstof op welke wijze ingezet zal worden.

Alle leerlingen krijgen het basisprogramma aangeboden in de basisgroep, 2-ster. Leerlingen die meer instructie nodig hebben (instructieafhankelijke leerlingen) werken in de 1-ster-groep. Leerlingen die instructieonafhankelijk zijn en meer verdieping nodig hebben, werken in de 3-ster-groep. 

Drie-ster-leerlingen

Leerlingen in niveaugroep 3-ster krijgen minder oefen- en herhalingsstof en houden daardoor tijd vrij voor verdiepende opdrachten. Dit zijn veelal opdrachten binnen de methode, maar ook vanuit verdiepend leermateriaal dat ingezet wordt in de klas. Voor leerlingen die aan die verdieping onvoldoende uitdaging hebben, is er op De Stek de groep Smartkidz. Binnen de Smartkidz werken leerlingen éénmaal per week/2 weken in een kleine groep aan een opdracht waarbij ze creatief moeten nadenken en kennis op een andere wijze dienen toe te passen. Vanuit deze groep gaat werk mee om in de groep voor te bereiden voor de volgende bijeenkomst. Intern zien wij de Smartkidz als een soort RT voor begaafde kinderen. Vandaar dat niet alle begaafde kinderen hiervoor in aanmerking komen en dat goede scores op de CITO’s geen automatische toegang geven tot de Smartkidz. Ook zal een kind niet permanent in de Smartkidz hoeven, de inzet van Smartkidz wordt bepaald door de onderwijsbehoefte van de leerling.

 

Traject Toptalent

De ontwikkeling naar een beter onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen is uitgezet in het traject Toptalent erkend, een driejarig traject waarin de school begeleid wordt door Eduniek, de schoolbegeleidingsdienst.

Inmiddels hebben we Het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) in gebruik genomen, waarmee we een leerling waarbij we begaafdheid vermoeden nader kunnen bekijken. Dat gebeurt in nauw overleg met ouders, ook ouders vullen een vragenlijst in. Vanaf groep 5 krijgt ook de leerling zelf een vragenlijst voorgelegd.

Daarnaast is er specifiek aandacht voor signalering van deze groep kinderen in groep 1 (en 2). Hoe eerder kinderen in deze gezien worden, hoe groter de kans dat deze kinderen met plezier naar school blijven komen doordat we vlot kunnen afstemmen op hun onderwijsbehoefte.

Tevens worden twee leerkrachten, Geke en Carmen, opgeleid tot talentcoach; zij ontwikkelen zich tot coach van collega’s en (hoog)begaafde leerlingen, delen kennis met het team en begeleiden waar nodig de leerkracht voorafgaand aan of tijdens een oudergesprek. 

 

 

Comments