Nieuwe tijden

Met ingang van schooljaar 2013-2014 zijn we op De Stek op het continurooster overgegaan, wat betekent dat alle leerlingen tussen de middag op school overblijven. Wij hebben gekozen om de rust en regelmaat, welke wij in ons onderwijs vormgeven, ook toe te passen tussen de middag.
 
Het is voor ons en hopelijk ook voor u als ouder, belangrijk om het overblijven zo goed mogelijk te regelen voor zowel de kinderen als het personeel. De kinderen eten tussen de middag hun zelf meegebrachte lunch samen met de eigen leerkracht in de klas. Het buitenspelen is onder toezicht van een teamlid. Veelal zal dit een personeelslid zijn, die geen groep onder haar hoede heeft. Aangezien de kinderen met meerdere groepen buiten spelen, hebben wij ervoor gekozen om ook ouders te vragen hierbij te assisteren, zodat er buiten voldoende toezicht is om het buitenspelen verantwoord te organiseren.
 
De ouders die pleinwacht hebben, willen wij een onkostenvergoeding geven en daarom vragen wij u hiervoor een vrijwillige bijdrage.
Voor kinderen in de groepn 1 t/m 4 bedraagt deze € 25,00 per jaar. Voor de kinderen in de groepen 5 t/m 8 vragen wij u € 35,00 per jaar. Er is een verschil aangebracht, omdat de leerlingen in de onderbouw een dag per week minder overblijven.
 
Bij deze vragen wij u om bovenstaand bedrag of, indien u meerdere kinderen op de Stek heeft, een optelsom van de bedragen, over te maken op IBAN NL95 RABO 01515.27.865 tnv TSO De Stek te Houten, onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep(en) waarin uw kind(eren) DIT schooljaar zitten.
 
Comments