Algemeen‎ > ‎

Hoofdluisprotocol

Hoofdluis is heel vervelend en komt in de 'beste gezinnen' voor!
 
  Hoofdluis kan op 3 manieren geconstateerd worden:
  • de ouders melden het zelf;
  • tijdens de groepscontrole na iedere vakantie;
  • de leerkracht constateert het.
Meldingen van hoofdluis komen binnen via de leerkracht, directie of ondersteunend personeel. De leerkracht informeert de LOT-coördinator (Luizen Opsporings Team).

De coördinator zorgt voor een briefje en een informatiepakket voor de ouders van het kind met luis en zijn of haar klasgenoten.
De coördinator informeert de luizenmoeders van de betreffende groep, die vervolgens de groep controleren op hoofdluis.
Als er luis geconstateerd is, wordt er na 1 week opnieuw gecontroleerd in de groep.

Als er sterke aanwijzingen zijn dat ouders hun kind(eren) met luis onvoldoende of ondeskundig behandelen, wordt dat doorgegeven aan de directie. De directie nodigt de ouders dan uit voor een gesprek.

Alle leerlingen van De Stek zijn verplicht een luizenzak of luizencape aan te schaffen, waaronder zij hun jas, sjaal, muts en wanten ophangen.
Het is handig als de luizenzak of -cape van uw kind voorzien is van naam!