Algemeen‎ > ‎

Aanmeldingsprocedure

De aanmeldingsprocedure verloopt als volgt:
  • Na een telefonische afspraak volgt een intakegesprek met een directielid op school. Dit is niet alleen een goede gelegenheid om de school eens te bekijken, maar we kunnen dan ook een mondelinge toelichting geven op onze manier van werken en onze kijk op onderwijs. Uiteraard is er tijdens dit gesprek ruimte voor vragen die u heeft.
  • Aanmelding gebeurt via een formulier. Op dit formulier staan uitsluitend de zakelijke gegevens. Dit formulier krijgt u mee na een intakegesprek, kunt u opvragen bij de directie en kunt u vinden bij de bijlagen op deze pagina.
    Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: RKBS De Stek, Torenmuur 1, 3991 SW Houten.
    Het is echter van belang om als leerkracht snel op de hoogte te zijn van allerlei ontwikkelingsgebieden. Daarom krijgt u als uw kind komt wennen, een ander formulier mee om de ontwikkeling van uw kind te beschrijven. Leerkrachten kunnen hier hun voordeel mee doen.
  • Ruim voor de eerste schooldag neemt de leerkracht contact op met de ouders. Tijdens dit gesprek wordt o.a. afgesproken op welke dagdelen uw kind kan komen “wennen”. Uw kind kan komen wennen als het 3 jaar en 10 maanden is en mag maximaal 5 dagdelen wennen.
  • Het wennen kan niet plaatsvinden in de week voor het Sint-feest, de week voor het kerstfeest en de maand juli.
  • Na plaatsing van een kind wordt er na ongeveer zes weken contact opgenomen, om met ouders over de eerste periode op school van gedachten te wisselen.
ĉ
Mandy Bruning,
29 nov. 2017 04:30