Groepen

De groepen zijn onderverdeeld in onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Onderbouw: groepen 1/2 en 3
Middenbouw: 4 en 5
Bovenbouw: 6, 7 en 8