Avondvierdaagse 2016 
Dinsdag 24 mei t/m vrijdag 27 mei wordt voor de 33ste keer de avondvierdaagse Houten gelopen. Meedoen kan vanaf groep 1. Alle kinderen t/m groep 4 lopen de 5 km. Kinderen in groep 5 kunnen kiezen tussen de 5 km en de 10 km en kinderen vanaf groep 6 lopen de 10 km. 

Online inschrijven kan t/m woensdag 6 april via deze web pagina (klik hier om je in te schrijven)Na het inschrijven dient u het bedrag van € 5,50 per kind via online bankieren over te maken. Voor ieder kind dat meeloopt, schrijft u apart in. Wanneer u zelf ook meeloopt en een medaille wenst, dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier. In dat geval betaalt u €4,00 voor uw medaille. 

Broertjes en/of zusjes, die niet op de Stek zitten, dient u op donderdag 14 april tussen 19:00 en 20:00 uur in te schrijven bij de Joh. Bogermanschool (Tuibrug 10). Zij mogen uiteraard wel meelopen met de Stek, maar vallen niet onder de verantwoording van De Stek (voor hun consumpties dient u ook zelf te zorgen). Zodra uw betaling is overgemaakt, is de inschrijving van uw kind(eren) definitief. 

Verzamel- en vertrektijden dinsdag 24 t/m donderdag 26 mei: 
  • 10 km verzamelen 17:15 uur, vertrek 17:30 uur vanaf Wijkcentrum De Vuurtoren. 
  • 5 km verzamelen 17:45 uur, vertrek 18:00 uur vanaf Wijkcentrum De Vuurtoren. 
Verzamel- en vertrektijden Defilé vrijdag 27 mei: 
  • 5 km verzamelen 19:15 uur, vertrek 19:30 uur vanaf Sportpark de Kruisboog. 
  • 10 km lopers verzamelen 17:15 uur, vertrek 17:30 uur vanaf Sportpark de Kruisboog. 
Wij verzoeken u op de fiets naar het startpunt te komen en de fietsen netjes & veilig te parkeren. Let op! Op vrijdag is de toegangsroute naar De Kruisboog gesloten voor autoverkeer. 

De kinderen krijgen halverwege iets te drinken en iets lekkers van de school. Wilt u toch iets extra’s meegeven, houd het verantwoord (tip: druiven o.i.d.). Uitdeelzakken met snoep worden niet gewaardeerd! 

Wij kunnen niet zonder de hulp van ouders! 
Onze groep meelopende kinderen wordt steeds groter. Dit vereist een strak beleid t.a.v. begeleiding om de veiligheid van alle kinderen te kunnen waarborgen. U dient per ingeschreven kind 1 avond mee te lopen om een klas te begeleiden óf 1 avond halverwege de route een consumptie uit te delen. Houd hier rekening mee bij het invullen van de formulieren wanneer u meerdere kinderen heeft. Bij te weinig aanmeldingen voor ‘consumptie uitdelen’ kan het zijn dat u alsnog wordt ingedeeld om consumpties uit te delen. Begeleiders betalen niets en ontvangen halverwege iets te drinken. Geeft u zich niet op als begeleider, dan kan uw kind helaas niet meelopen met zijn/haar groep. De klassenouder maakt de begeleiders-indeling die u in week 18 ontvangt. 

Nieuwe regel m.b.t. begeleiding op vrijdagavond tijdens Defilé 
Op verzoek van de organisatie van de Avond4Daagse Houten wordt ook voor het defilé op vrijdagavond een begeleiders-indeling gemaakt voor de groepen 3 t/m 8. Als u niet wordt ingedeeld als (hoofd)begeleider tijdens het defilé, dan hoeft u uw kind tijdens het defilé dus niet te begeleiden. U haalt uw kind na afloop op het parkeerterrein van de Kruisboog weer op. 

Uitzondering begeleiding voor kinderen van groep 1 & 2 
Voor de groepen 1 & 2 wordt geen begeleiders-indeling gemaakt. U dient als ouder/verzorger zelf mee te lopen op alle avonden, ook tijdens het defilé. 

Met sportieve groet, 
De Avondvierdaagse Commissie 
Brian van Manson, Brenda van Mansom, Harold Ottenhof en Nathalie van Genuchten 

Stekshirts 
In de periode tot de zomervakantie hebben we ons vrolijke knalgele Stekshirt weer vaak aan. Denk bijvoorbeeld aan de sportdag, avondvierdaagse, schoolreis en sporttoernooien. De verkoop wordt gedaan door leden van de Oudervereniging vanuit de berging op het grote plein van het hoofdgebouw. Op de volgende dagen kunt u een Stekshirt kopen voor uw kind: 
  • Woensdag 6-4 vanaf 8.30u. 
  • Woensdag 18-5 vanaf 8.30u.